Dokumenti

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka, te pravilnik o ostvarivanju i korištenju prava na smještaj u Studentskom domu Čakovec možete preuzetu u nastavku: