Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentskom domu Čakovec

Svake godine krajem lipnja ili početkom srpnja objavljuje se natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje redovitih studenata u Studentskom domu Čakovec.

Uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u Studentskom domu propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje.

Smještaj u studentski dom dodjeljuje se na temelju provedenog javnog natječaja. Javni natječaj za dodjelu smještaja raspisuje se za svaku novu akademsku godinu.

Tekst natječaja s dodacima objavljuje se na stranicama studentskog doma, stranicama Međimurskog veleučilišta u Čakovcu te na oglasnim pločama doma i veleučilišta.

Konačna rang lista 2023 2024

U privitku je Konačna rang lista studenata koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec prema Javnom natječaju za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje studenata u redovitom statusu u Studentski dom Čakovec u ak. god. 2023./2024. od 5. srpnja 2023.

Privremena rang lista 2023.2024.

U privitku je Privremena rang lista studenata koji su se prijavili na Javni natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje studenata u redovitom statusu na smještaj u Studentski dom Čakovec u ak. god. 2023./2024. od 5. srpnja 2023.

Natječaj za subvencionirano stanovanje u Studentskom domu Čakovec za ak. g. 2023./2024.

Otvoren je Javni natječaj za dodjelu prava na subvencionirano stanovanje u  Studentskom domu Čakovec u akademskoj godini 2023./2024.