Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentskom domu Čakovec

Svake godine krajem lipnja ili početkom srpnja objavljuje se natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje redovitih studenata u Studentskom domu Čakovec.

Uvjeti i način ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirani smještaj u Studentskom domu propisani su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje.

Smještaj u studentski dom dodjeljuje se na temelju provedenog javnog natječaja. Javni natječaj za dodjelu smještaja raspisuje se za svaku novu akademsku godinu.

Tekst natječaja s dodacima objavljuje se na stranicama studentskog doma, stranicama Međimurskog veleučilišta u Čakovcu te na oglasnim pločama doma i veleučilišta.