Konačna rang lista za  ak.god. 2020./2021.

U privitku je Konačna rang lista studenata koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec prema Javnom natječaju za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentski dom Čakovec u ak. god. 2020./2021. od 3. srpnja 2020. i obavijest o useljenju. Molimo studente koji su iz bilo kojeg razloga odustali od smještaja da se jave kako bi se smještaj mogao ponuditi studentima "ispod crte".