Najava javnog natječaja za subvencionirani smještaj za akademsku godinu 2022./2023.

Pripremite svu potrebnu dokumentaciju za natječaj na vrijeme.

Dragi naši sadašnji i budući studenti,

Krajem lipnja odnosno početkom srpnja bit će objavljen natječaj za subvencionirani smještaj u studentski dom.

Kako su referade visokih učilišta i tajništva u srednjim i osnovnim školama najčešće zatvorene preko ljeta preporučujemo vam da dio potrebne dokumentacije pribavite što ranije. Ono što možete riješiti već sada je potvrda o školovanju za brata ili sestru (za svakog brata i/ili sestru na školovanju dobivate dodatne bodove).  To se odnosi na osnovnu, srednju školu te na visoka učilišta – fakultete.

Nakon što natječaj bude objavljen maturanti (brucoši) mogu isprintati i u tajništvima srednjih škola ovjeriti odgovarajući obrazac (C obrazac) s prosjekom ocjena svih predmeta svih razreda srednjoškolskog obrazovanja, a u referadi visokog učilišta na kojem upisuju studij ovjeriti B1 obrazac (preporučujemo da to odmah riješite prilikom upisa).

Umjesto C obrasca gdje je evidentiran prosjek ocjena svih predmeta svih razreda srednjoškolskoga obrazovanja potpisan od strane prijavitelja i od strane odgovorne osobe u srednjoj školi i ovjeren pečatom, brucoši u natječajnoj dokumentaciji mogu priložiti preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole ovjerene od strane javnog bilježnika  ili prijepis svjedodžbi ovjerenih od strane škole.

 „Starim“ studentima preporučujemo da odmah po objavi natječaja (ako su u ljetnom roku riješili sve planirane obaveze) ovjere odgovarajući obrazac (B2, B3 ili B4). Studentima Međimurskog veleučilišta B obrasce ovjeravamo mi po službenoj dužnosti.

Također, potvrde o prebivalištu za vas osobno i za sve članove obitelji možete već sada prikupiti u policijskim postajama MUP-a u mjestu prebivanja. Potvrda o prebivalištu može se i preuzeti s aplikacije e - Građani za korisnike aplikacije.

I ostalu dokumentacija koja vam donosi dodatne bodove na natječaju možete već sada pribaviti u nadležnim institucijama (npr. dokaz o razvodu braka roditelja, dokaz da je roditelj sudjelovao minimalno 100 dana u domovinskom ratu, status HRVI za roditelja, dokaz o postotku invaliditeta itd.).

Studenti koji mijenjaju studijski program, bez završetka studija, i na drugom studiju ponovno upisuju prvu godinu ne natječu se s prosjekom ocjena iz srednje škole već s prosjekom ocjena i brojem ostvarenih ECTS bodova s prethodnog studijskog programa (moraju poslati prijepis ocjena s prethodnog studijskog programa).

Domovnicu, rodni list za braću i sestre te potvrde o dohocima i primicima (Porezna uprava) ne morate pribavljati već ćemo to učiniti mi po službenoj dužnosti ako nam u natječajnoj dokumentaciji to odobrite.

Molimo studente zainteresirane za dom da svakako prouče Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (Narodne novine 63/19).

Za kraj još jedna napomena. Studentima Međimurskog veleučilišta omogućeno je i sudjelovanje na natječaju za subvencionirano stanovanje Studentskog centra Varaždin, ali isključivo za dio natječaja koji se odnosi na subvencije za podstanarstvo odnosno za privatni smještaj. Studentima Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – odsjek Čakovec uz prijavu na natječaj za Studentski dom Čakovec omogućena je i prijava za smještaj u studentskim domovima Studentskog centra Varaždin odnosno za subvencije za privatni smještaj.

Za sva ostala pitanja slobodno se obratite na mail studentski.dom@mev.hr.

Natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec u ak.g. 2022./2023.

Otvoren je Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentskom domu Čakovec.

Slobodna mjesta u domu od 1. lipnja 2022.

S početkom lipnja osloboditi će se četiri mjesta u domu.

Vježba evakuacije u studentskom domu

Studenti sudjelovali u vježbi evakuacije i spašavanja.