Natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec u ak. g. 2021./2022.

Otvoren je Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentskom domu Čakovec.

Na natječaj se mogu javiti redoviti studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i redoviti studenti Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Čakovcu.

Prijave se podnose od 1. srpnja 2021. do 26. srpnja 2021. osobno ili preporučenom poštom na adresu: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec uz naznaku „PRIJAVA ZA SMJEŠTAJ ZA STUDENTSKI DOM ČAKOVEC“.

 

Studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu mogu poslati neovjerene, ali popunjene B obrasce zajedno s ostalom dokumentacijom u propisanom roku. Ovjeru popunjenih B obrazaca studenata Veleučilišta će Veleučilište izvršiti po službenoj dužnosti.

Studenti Učiteljskog fakulteta u Zagrebu - Odsjek Čakovec trebaju u svojoj Službi za studentske poslove zatražiti ovjeru popunjenih B obrazaca osobno, te ovjereni original dostaviti zajedno s ostalom dokumentacijom ili pak poslati ispunjen B obrazac mailom u Službu za studentske poslove Učiteljskog fakulteta u Zagrebu – Odsjek Čakovec te zatražiti da se ovjeren i potpisan B obrazac skeniran pošalje studentu i obavezno Studentskom domu Čakovec na e – mail  studentski.dom@mev.hr do isteka natječaja

Mole se studenti da dobro prouče natječajnu dokumentaciju.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na broj telefona 040/396-982 radnim danom u vremenu od 8,00-15,00 ili na e-mail: studentski.dom@mev.hr.