Natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec u ak.g. 2022./2023.

Otvoren je Natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentskom domu Čakovec.

Na natječaj se mogu javiti redoviti studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i redoviti studenti Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Čakovcu.

Prijave se podnose od 21. lipnja 2022. do 22. srpnja 2022. osobno ili preporučenom poštom na adresu: Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec uz naznaku „PRIJAVA ZA SMJEŠTAJ ZA STUDENTSKI DOM ČAKOVEC“, u zatvorenoj omotnici.

 

Studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu mogu poslati neovjerene, ali popunjene B obrasce zajedno s ostalom dokumentacijom u propisanom roku. Ovjeru popunjenih B obrazaca studenata Veleučilišta će Veleučilište izvršiti po službenoj dužnosti.

Studenti Učiteljskog fakulteta u Zagrebu - Odsjek Čakovec trebaju u svojoj Službi za studentske poslove zatražiti ovjeru popunjenih B obrazaca osobno, te ovjereni original dostaviti zajedno s ostalom dokumentacijom ili pak poslati ispunjen B obrazac mailom u Službu za studentske poslove Učiteljskog fakulteta u Zagrebu – Odsjek Čakovec te zatražiti da se ovjeren i potpisan B obrazac skeniran pošalje studentu i obavezno Studentskom domu Čakovec na e – mail  studentski.dom@mev.hr do isteka natječaja. B obrazac poslan mailom samo od strane studenta se ne priznaje.

Službe za studentske poslove Učiteljskog fakulteta u Zagrebu – Odsjek Čakovec te Služba za studentske poslove na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu rade do 22. srpnja 2022.

Mole se studenti da dobro prouče natječajnu dokumentaciju.

Preporučujemo studentima koji će svoje prijave slati preporučenom poštom da ih pošalju na vrijeme kako bi za vrijeme natječajnog roka mogli provjeriti je li prijava stigla na vrijeme.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na e-mail: studentski.dom@mev.hr.