Privremena rang lista za smještaj u Studentski dom Čakovec

U privitku je Privremena rang lista studenata koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec prema Javnom natječaju za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentski dom Čakovec u ak. god. 2020./2021. od 3. srpnja 2020.

Studenti mogu podnijeti prigovor na rezultate natječaja do 24. kolovoza 2020. do 12,00 sati bez obzira na način dostave na adresu Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec, uz naznaku „POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA“.

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu na temelju koje se ostvaruje pravo na smještaj. Konačna rang lista biti će objavljena najkasnije do 28. kolovoza 2020.

Konačna rang lista biti će objavljena na mrežnoj stranici Studentskog doma Čakovec (http://studomck.mev.hr), na Oglasnoj ploči Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i Studentskog doma Čakovec.

Uz konačne rezultate biti će objavljene i ostale informacije vezane uz useljenje studenata u Studentski dom Čakovec.

Svi studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentski dom Čakovec dužni su prije useljenja ishoditi liječničku potvrdu da nema kontraindikacija za smještaj u dom sukladno čl. 5. Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Čakovec.