Novosti

Saznajte sve novosti i aktivnosti Studentskog doma Čakovec koje se provode, ažurno na jednom mjestu.

Kićenje božićne jelke u Studentskom domu Čakovec

Studenti okitili prvu božićnu jelku u Studentskom domu Čakovec.

Konačna rang lista za smještaj u Studentski dom Čakovec

U privitku je Konačna rang lista studenata koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec prema Javnom natječaju za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentski dom Čakovec u ak. god. 2019./2020. od 8. srpnja 2019.

Privremena rang lista za smještaj u Studentski dom Čakovec

U privitku je Privremena rang lista studenata koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec prema Javnom natječaju za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentski dom Čakovec u ak. god. 2019./2020. od 8. srpnja 2019.

Natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec u ak.g.2019./2020.

Otvoren Natječaj za subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec 

Otvaranje Studentskog restorana MEV Čakovec

Otvara se Studentski restoran „MEV“ Čakovec

Studentski dom Čakovec - Privremena rang lista

U privitku je Privremena rang lista studenata koji su ostvarili pravo na smještaj u Studetnskom domu Čakovec prema Javnom natječaju za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentskom domu Čakovec u ak.god. 2018./2019. od 01. veljače 2019.

Javni natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentskom domu Čakovec veljača 2019.

Obavijest za sve zainteresirane redovite studente o subvencioniranom smještaju.