Dopunjene Upute za rad studentskih domova za vrijeme pandemije koronavirusa

Upute za rad studentskih domova za vrijeme pandemije koronavirusa su dopunjene.

Molimo studente korisnike smještaja Studentskog doma Čakovec da pažljivo pročitaju upute: