Natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec u ak.g.2019./2020.

Otvoren Natječaj za subvencionirani smještaj u Studentskom domu Čakovec 

Danas je otvoren Natječaj za ostvarivanje prava na subvencionirano stanovanje  redovitih studenata u Studentski dom Čakovec u akademskoj  godini 2019./2020.  Natječaj je otvoren do 31.07.2019. godine.
Molimo studente da pažljivo pročitaju i prouče svu natječajnu dokumentaciju.

Detaljnije informacije i obrasci nalaze se u prilogu.