MEV

MEV

Odluka o cijeni smještaja za mjesec srpanj 2020. godine

Zbog posebnih i izvanrednih okolnosti koje su nastale uslijed pandemije izazvane korona virusom donijeta je Odluka o cijeni smještaja studenata u Studentskom domu Čakovec za srpanj 2020.

Studentima koji zbog izvanredne epidemiološke situacije ne koriste smještaj u domu tijekom srpnja 2020. utvrđuje se cijena smještaja za srpanj 2020. u iznosu od 40,00 kuna.

Studenti koji koriste smještaj do 15. srpnja plaćaju polovicu ugovorene mjesečne cijene.

Računi će biti poslani mailom.

U privitku je Odluka.