Privremena rang lista za ak.g. 2021.2022.

U privitku je Privremena rang lista studenata koji su se prijavili na Javni natječaj za ostvarivanje prava redovitih studenata na smještaj u Studentski dom Čakovec u ak. god. 2021./2022. od 1. srpnja 2021.

Na natječaj se prijavilo ukupno 71 studenata. Od toga 5 prijava je bilo nepotpuno. Izvan roka nije bila poslana ni jedna prijava.

Prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja Urbroj: 533-04-21-0001, od 15. lipnja 2021. godine, o iznosu subvencija i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2021./2022., te broju bodova ostvarenih na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje (NN 63/2019) pravo na smještaj u Studentski dom Čakovec ostvarilo je 36 studenata.

 

Studenti mogu podnijeti prigovor na rezultate natječaja do 20. kolovoza 2021. do 12,00 sati bez obzira na način dostave na adresu Međimursko veleučilište u Čakovcu, Bana Josipa Jelačića 22/a, 40000 Čakovec, uz naznaku „POVJERENSTVO ZA RJEŠAVANJE PRIGOVORA“.

Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj.

Povjerenstvo za rješavanje prigovora razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu na temelju koje se ostvaruje pravo na smještaj. Konačna rang lista biti će objavljena najkasnije do 27. kolovoza 2021.

Konačna rang lista biti će objavljena na mrežnoj stranici Studentskog doma Čakovec (http://studomck.mev.hr), na Oglasnoj ploči Međimurskog veleučilišta u Čakovcu i Studentskog doma Čakovec.

Uz konačne rezultate biti će objavljene i ostale informacije vezane uz useljenje studenata u Studentski dom Čakovec.

Svi studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentski dom Čakovec dužni su prije useljenja ishoditi liječničku potvrdu da nema kontraindikacija za smještaj u dom sukladno čl. 5. Pravilnika o domskom redu i uvjetima boravka studenata u Studentskom domu Čakovec.