Reguliranje prava iz studentskog standarda studenata

Ministarstvo znanosti i obrazovanja pristupa prilagodbi izračuna prava studenata iz studentskog standarda.

U skladu s odredbama novog Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (Narodne novine, broj 119/2022), Ministarstvo znanosti i obrazovanja preuzima podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu studenata te pristupa prilagodbi izračuna prava studenata iz studentskog standarda. Prava studenata koji imaju zasnovan radni odnos, obavljaju samostalnu djelatnost obrta ili drugog slobodnog zanimanja uređuju se kako slijedi:

  • Pravo na obavljanje studentskih poslova obustavlja se odmah.
  • 1. ožujka 2023. obustavlja se pravo na pokriće troškova prehrane studenata.
  • 1. ožujka 2023. obustavlja se subvencija troškova stanovanja. Pri tome studenti smješteni u studentske i učeničke domove zadržavaju pravo nastavka stanovanja na temelju ostvarenog prava za akademsku godinu 2022./2023. uz uvjet potpunog pokrića novčanog iznosa stanovanja o vlastitom trošku.
  • Prilikom obrade prijava za ostvarivanje prava na dodjelu državne stipendije na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskog statusa (Narodne novine, broj 110/22) i Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine 106/22), provjeravat će se podatci o radno-pravnom statusu studenata.
  • Prilikom obrade prijava za ostvarivanje prava na potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom (Narodne novine, broj 23/15), provjeravat će se podatci o radno-pravnom statusu studenata.

Informacija o radno-pravnom statusu studenta vidljiva je u Informacijskom sustavu studentskih prava kojemu je moguće pristupiti putem AAI@EduHr elektroničkog identiteta.

Cijeli tekst obavijesti dostupan je u prilogu ovog članka.