svi

svi

Vježba evakuacije u studentskom domu

Studenti sudjelovali u vježbi evakuacije i spašavanja.

U studentskom domu imali smo vježbu evakuacije, gašenja požara i spašavanja koju smo proveli u suradnji s Javnom vatrogasnom postrojbom Čakovec.

Ova, kao i druge vježbe evakuacije u drugim zgradama veleučilišta, izvela se s ciljem stjecanja potrebnih znanja i vještina te kako bi se stekla rutina u izvođenju radnji zaštite od požara.

Cilj vježbe bio je i otkloniti strah kod studenata i zaposlenika te spriječiti paniku u slučaju nastanka izvanrednog događaja.

Korisnici smještaja naučili su kako se rukuje s vatrogasnim aparatima. Zainteresiranost sudionika bila je i viša od očekivanog.

Studentski dom opremljen je vatrodojavnim sustavom (automatskim javljačima, ručnim javljačima), sustavom odimljavanja stepeništa, protupaničnom i sigurnosnom rasvjetom, protupaničnim vratima, hidrantskom mrežom, vatrogasnim aparatima i ostalom tehničkom opremom kojom se pruža sigurnost studentima, korisnicima smještaja u studentskom domu.

Zahvaljujemo se studentima, korisnicima smještaja i našim djelatnicima koji su se uključili u ovu vježbu, a posebno Javnoj vatrogasnoj postrojbi Čakovec koji su nas profesionalno i strpljivo proveli kroz vježbu te nas naučili rukovati vatrogasnim aparatima.

Podsjetnik na telefonske brojeve žurnih službi:

112 - DUZS

192 - policija

193 - vatrogasci

194 - hitna pomoć

195 - spašavanje na moru

1987 - Hrvatski autoklub