_mg_4906

Analiza situacije

U Međimurskoj županiji djeluju tri visokoškolske ustanove – Međimursko veleučilište u Čakovcu (studijski programi: računarstvo, menadžment u turizmu i sportu, održivi razvoj) i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - Odsjek u Čakovcu te Sveučilište u Osijeku – studij sestrinstva. 

Prosjek posljednje dvije godine (broj upisanih) na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu i Učiteljskom fakultetu je 3770 studenata, a tek u prosjeku 801 (21%) student uspješno završi studij.

Procjene dvaju fakulteta upućuju kako je jedan od razloga odustajanja studenata od studija (čak 79%) nepovoljna financijska situacija studenata i njihovih obitelji što im onemogućuje nastavak studija. Na našem Veleučilištu trenutno je upisano 903 studenata, od kojih 142 studenta imaju prebivalište u Međimurskoj županiji dok ostalih 761 žive izvan Međimurske županije. Tijekom proteklih godina bilježi se trend rasta broja upisanih studenata za oko 10% za svaku godinu (u godini 2013/2014 bilo je upisanih 842 studenta), što znači kako će se povećati i potražnja za smještajem. Osobama s invaliditetom studiranje predstavlja veće radno i financijsko opterećenje što je često i prepreka prilikom odabira fakulteta ili čak prilikom odlučivanja da li studirati ili ne. Samo na Međimurskom veleučilištu studira 15 osoba s invaliditetom, koji za sada nemaju mogućnost odgovarajućeg smještaja, a kojima bi stanovanje u prostorijama novog Studentskog doma uvelike olakšalo studiranje.

U gradu Čakovcu, niti u Međimurskoj županiji, ne postoji studentski dom. U sklopu jednog od učeničkih domova osiguran je smještaj za studente, ali se radi o tek 3 sobe koje su dostupne studentima. Polovina studenata na Međimurskom veleučilištu i Učiteljskom fakultetu u Čakovcu dolazi iz drugih županija. Unatoč dobroj povezanosti autobusnim i željezničkim linijama studenti koji nemaju prebivalište na području Međimurske županije su zbog manjka mogućnosti smještaja u studentskom domu primorani pronaći privatni smještaj ili svakodnevno putovati u mjesto studiranja. Osobe koje putuju, zbog troškova putovanja, vremena potrebnog za putovanje i nepovoljnih vremenskih prilika češće izostaju iz redovnih predavanja što negativno utječe na njihove ishode učenja i uspješnost studiranja. Studenti koji biraju privatni smještaj u prosjeku potroše 3x više novaca nego što bi potrošili u slučaju života u studentskom domu.

 

Studentski standard u Čakovcu je nezadovoljavajući i iz razloga što studenti u blizini fakulteta nemaju mogućnost prehrane, čak niti kupovinom hrane u trgovini. U gradu Čakovcu trenutno je organizirana studentska prehrana samo na jednoj lokaciji, na jugu grada u restoranu Barok, koji je udaljen preko 30 minuta od Međimurskog veleučilišta, što studentima otežava odlazak u restoran u pauzama između predavanja. Rekonstrukcijom i prenamjenom objekta omogućila bi se studentska prehrana u sklopu Međimurskog veleučilišta i studentskog doma te bi se tako povećao i studentski standard.

Zbog svih navedenih problema, privlačnost studiranja u Čakovcu je nepovoljna.