IMG_1526.JPG

Ciljevi projekta

Projektom će se revitalizirati zgrada starog vojnog kompleksa za potrebe prvog Studentskog doma u Čakovcu. Novi dom imat će ukupno 23 sobe, restoran, čitaonicu, prostoriju za relaksaciju, praonicu i zajedničku prostoriju.  

Svi redovni studenti koji ne stanuju u blizini mjesta studiranja trenutno putuju ili stanuju u privatnom smještaju, a njihov trošak života mjesečno iznosi u prosjeku oko 2200 kn, od čega u prosjeku za smještaj i režijske troškove potroše 1200 kn. 

Studentima koji će stanovati u studentskom domu troškovi stanovanja će se smanjiti dvostruko te tako studentima u nepovoljnom položaju osigurati lakše studiranje uz niže troškove. Kriteriji po kojima će studenti u nepovoljnom položaju ostvariti pravo na smještaj u studentskom domu definirani su Odlukom Međimurskog Veleučilišta u Čakovcu, a u skladu su s Odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Klasa 602-01/15-03/00132, URBR 533-20-15-0001 od 26.6.2015. U Kriterijima je definiran sustav bodovanja prema kategoriji invalidnosti i socijalno-ekonomskog statusa, a bodovi sežu od 50 do 500 bodova (za osobe u najnepovoljnijem položaju). Sukladno bodovanju, cijene smještaja po studentu kreću se od 500 – 750 kn. Povoljnije i pristupačnije studiranje imat će dugoročni utjecaj na nastavak školovanja studenata u Čakovcu (gdje čak 79% studenata odustane od studiranja) i povećanje broja diplomiranih studenata, a niži troškovi smještaja za studente iz socijalno ugroženih skupina smanjit će potrebu za zaposlenjem tijekom studija te tako ujedno smanjiti rizik od odustajanja te dodatnim slobodnim vremenom unaprijediti učenje i ishode učenja. Viši studentski standard osigurat će atraktivnost visokoškolske ustanove i sredine školovanja te motivirati veći broj osoba na studiranje u Čakovcu, čime ćemo izravno doprinijeti povećanju upisanih studenata u studije triju fakulteta. Osim atraktivnosti, projekt će povećati dostupnost studiranju osobama s invaliditetom za čiji boravak su osigurana 4 kreveta sa svom popratnom infrastrukturnom prilagodbom. Svi studenti, uključujući i osobe s invaliditetom moći će koristiti prostor restorana, kafića i čitaonice što će izravno doprinijeti povećanju motivacije i zadovoljstva studenata.

 

Dobra praksa funkcioniranja novog studentskog doma, njegova popunjenost i njegov utjecaj na ciljne skupine osigurat će veću vidljivost i transfer dobre prakse, te potencijalno zbog povećanja broja upisanih studenata potaknuti ključne dionike na dogradnju doma ili izgradnju novog doma.