Prehrana

Prehrana u Studetnskom domu Čakovec

Međimursko veleučilište u Čakovcu putem javnog natječaja dalo je studentski restoran u sklopu Studentskog doma Čakovec u dugoročni najam Studentskom centru Varaždin, instituciji duge tradicije i bogatog iskustva u pružanju usluge prehrane studentima.

U sklopu restorana je i kafić te vanjska terasa.

Restoran je uključen u sustav x-ica te omogućuje subvencioniranu prehranu studentima prema odgovarajućoj razini prava na prehranu.

Za više informacija o prehrani kliknite ovdje: http://www.scvz.unizg.hr/cakovec/prehrana/g28.

Za tjedni jelovnik kliknite ovdje:  https://www.scvz.unizg.hr/studentski-restoran-cakovec/